Over One Planet One People

One Planet – One People   To change the World We need each other!

Visie

Samen leven we op planeet Aarde in een maatschappij en een omgeving waarin er veel te verbeteren is. Er zijn tal van inspirerende projecten en organisaties die zich inzetten voor een gezond milieu en een betere samenleving voor de komende generaties. Toch lukt het nog niet om die mooie wereld te creëren die we als meerderheid willen. One Planet – One People wil al die mooie initiatieven stimuleren, verbinden en de mogelijkheid bieden samen te werken. Door oprechte aandacht te besteden aan elkaars ideeën en het bevorderen van goede intenties staan we sterk. Samen nemen we verantwoordelijkheid voor nu en de toekomst. Als we met respect samenwerken, ongeacht de verschillen die we vaak aanvoeren en niet langs of zelfs tegen elkaar werken, is er veel mogelijk. Vanuit eenheid en respect kunnen we verschillen overbruggen en elkaar omarmen:

EENHEID IN DIVERSITEIT

Logo

De IJsvogel is het symbool dat ons project draagt. De ijsvogel staat voor schoon water, beweging en stromen. Voor veelkleurigheid, snelheid, water, licht en lucht. Een symbool voor het onmogelijke dat mogelijk is. Het staat voor het samenbrengen van het verleden en toekomst in wijsheid.  Voor beweeglijkheid in rust en tot de kern van de zaak komen, voor optimisme, vreugdevol leven en voor transformatie.

Onze Droom – Jouw Droom

Ieder mens op deze mooie planeet is deel van One Planet – One People. Daarvoor hoef je je niet aan te melden, ben je niet aan regels gebonden en betaal je geen contributie.
Het project overstijgt de duale concurrentiegedachte. Het gaat om het delen van de Droom.
Als je het eigenbelang durft overstijgen in het belang van het geheel, vind je zelf innerlijke rust en krijgt de wereld wat het nodig heeft. De droom wordt realiteit.
Via moderne media, eigen niet-gebonden maar verbonden netwerken, bereiken we miljoenen mensen over de hele wereld.

Doel

Het project One Planet – One People is gestart in 2016 met als doelstelling het uitdragen van onze visie en het slaan van bruggen door netwerken  te koppelen, samenwerkingsverbanden te stimuleren en doelstellingen te realiseren. Om samen tot groei te komen worden er activiteiten georganiseerd zoals workshops, conferenties en symposia.
In juni 2017 vond de “Human World Summit: Unity in Diversity” plaats op Centre Lothlorien in Frankrijk.
10 dagen lang kwamen 144 mensen van alle continenten, vele culturen en 4 generaties samen. In  4 dagen stelden zij een Manifest voor alle wereldburgers. Een handvat, direct en voor iedereen toepasbaar, om daadwerkelijk in het dagelijks leven invulling te geven en bij te dragen aan een betere wereld. Een samenleving waarin vrede, liefde, harmonie, respect, balans en gelijkwaardigheid vanzelfsprekend zijn.
Dit manifest en de doelstellingen van One Planet – One People worden gedeeld met iedereen die met ons en met anderen wil werken aan die betere wereld die we nastreven en die we samen mogelijk gaan maken. Ieder vanuit zijn eigen mogelijkheden, eigen visie, eigen talent en met respect voor ieders cultuur, geloof, kleur of waar we ook in denken te verschillen.

Dit begint bij jezelf, dicht bij huis!

Wat willen we bereiken

 Eenheid, verbinding, evenwicht, respect, verantwoordelijkheid en actie

  • Allemaal willen we een betere wereld, voor onszelf, onze kinderen en de komende generaties. Samen kunnen we die betere wereld creëren met respect voor de verschillen en tegelijkertijd de overeenkomsten omarmen : Eenheid in Diversiteit.
  • We herstellen en verbeteren de verbinding met onszelf, elkaar en de Aarde, zodat we weer evenwicht vinden en leven in balans met iedereen en alles dat is.
  • Als kinderen van de Aarde nemen we zelf verantwoordelijkheid en bouwen samen die betere wereld, waarin vrede, liefde, harmonie en respect vanzelfsprekend zijn.
  • We leven en doen meer vanuit het Hart en minder vanuit het Hoofd en vinden eenheid in oost en west, oud en nieuw, vrouwen en mannen, voor en tegen. We gaan voorbij aan taal, cultuur, nationaliteit en kleur. Alle harten zijn gelijk en alle mensen zijn gelijkwaardig.
  • De tijd van praten is voorbij. Nu is het tijd om te handelen en te doen wat we zeggen. We gaan DOEN : geen excuses meer, geen “maar” of “als”.

We doen het NU en samen.

Wat kun jij doen om deel te zijn van One Planet – One People?

Nieuwe Hartcel oprichten
Heb je een idee, dat bijdraagt aan mens en wereld, dan richt je zelf, samen met een of meer mensen die jouw droom delen een nieuwe hartcel op. De nieuwe hartcel en jouw netwerk wordt gekoppeld aan het project en het steeds groeiende netwerk van One Planet-One People. Op de website wordt jouw hartcel vermeld en uitgedragen. Wereldwijd worden mensen geïnformeerd. Tussen de initiatieven kan elke vorm van uitwisseling plaatsvinden.

Bestaande initiatieven versterken
In plaats van een nieuwe activiteit kan je ook besluiten om een al bestaand project dat aansluit bij jouw visie, te ondersteunen of erbij aan te sluiten

Manifest helpen verspreiden
Doorgeven van het Manifest en het helpen vertalen in zoveel mogelijk talen. De vertaling wordt vervolgens op de website geplaatst, zodat nog meer mensen in hun eigen taal met het Manifest kennis kunnen maken.

Vertel over One Planet-One People aan iedereen die je kent

Hoe het begon

Wij dromen van een wereld in balans waar mensen zich verbonden voelen met elkaar en met Moeder Aarde. Een wereld waarin eenheid, vrede, respect, verbondenheid en gelijkwaardigheid vanzelfsprekend zijn.

In de winter van 2016 bleek een ander bijzonder initiatief deze droom te delen om daadwerkelijk iets te betekeken voor wereldvrede. Een gathering van mensen uit de hele wereld, wereldvrede voor de huidige en alle komende generaties.

Hoe het begon

Heart Movement

Het project One Planet – One People streeft naar verbinding. Wij stimuleren en ondersteunen organisaties en projecten door ze samen te brengen. Deze initiatieven noemen we Hartcellen

Hartcellen opereren onder eigen naam, structuur en samenwerkingsvorm, vanuit de eigen cultuur en visie. Door de verbinding groeit het hart van Moeder Aarde voortdurend en komen we tot Eenheid in Diversiteit.

Heart Movement & Cellen

Gathering 2017

Centre Lothlorien organiseerde in samenwerking met mensen uit meer dan 40 landen, van alle grote religies, van veel culturen en van 4 generaties, de grote internationale Human World Summit.

Een Internationale gathering van Elders, Wisdomkeepers en Visionairs, ouderen en jongeren, van de wijsheid van de oude en de daadkracht van de nieuwe wereld. Samen stelden zij zij een Manifest op voor een betere wereld.

Gathering 2017

Gathering 2020

Eind augustus 2020 is de Gathering:  A better World ? We’ll DO it together! georganiseerd, een samenkomst van mensen die zich inzetten voor een eerlijke, vredige, schone en duurzame samenleving. Een prachtig programma, met veel bezoekers, projecten, initiatieven en organisaties die samenkwamen om te delen, uit te wisselen en met elkaar te bouwen aan die betere wereld.

A better World ? We’ll DO it together!

Gathering 2020

We zijn Een Volk
Verbonden met elkaar en onze mooie Planeet
Vanuit verbinding handelen we zowel individueel als gezamenlijk
om het evenwicht in onszelf, in de maatschappij en met Moeder Aarde te herstellen
Het is onze opdracht om een nieuwe balans en eenheid te creëren in het vrouwelijke en mannelijke, dualiteit te omarmen en eenheid in diversiteit te bereiken

Manifest

One Planet – One People is een initiatief van Centre Lothlorien

Centre Lothlorien is een kleinschalig cursus en vredescentrum gelegen op een landgoed van 14 hectare, omringt door bossen midden in de liefelijke natuur van de Haute Marne in Noordoost Frankrijk.


Het is een plek om je ziel te voeden, een plek waar mooie ontmoetingen gewoon zijn. Je kunt er verblijven in het Chateau en in een van de unieke houten huisjes op natuurrijke plek. de groene camping.
Tijdens de gathering worden er op de groene camping extra plaatsen gemaakt.

www.centrelothlorien.com