Colectivo WIxari

Gathering 2020

In augustus 2020 werd op Centre Lothlorien de One Planet – One People gathering 2020 georganiseerd. Het was een fantastische harmonieuze week met een grote verscheidenheid aan activiteiten, mooie individuen, heerlijke muziek en een ongeëvenaarde sfeer.

De aandacht van deze bijeenkomst is uitgegaan naar verschillende wereldwijde projecten die streven naar een betere wereld. Uit de genomineerde projecten is een nieuw sponsorproject gekozen waarvoor Centre Lothlorien, met steun van deelnemers van de One Planet – One People Gathering 2020, geld gaat inzamelen voor de komende 2 jaar. Dit project is Colectivo Wixari.

Gathering 2020

De Wixaritari

Colectivo Wixari verspreid het verhaal van de Wixaritari, een inheems volk dat de bergen in vluchtte en zich vestigde in de Sierra Madre Occidental toen de Spaanse veroveraars hun land innamen en hun leven in gevaar brachten. Hun kosmogonie is gebaseerd op een communicatief systeem in wisselwerking met de natuur en uit dankbaarheid naar hun voorouders. Hun religieuze spil is de natuur en de aarde hun tempel.

Na decennia staat het bestaan ​​van dit volk op het spel, aangezien veel jonge bekwame mannen vertrekken om in de steden te gaan werken en omdat het land waarin ze leven onbewoonbaar wordt door klimaatverandering, droogte en erosie. Niettemin zijn hun mythen en rituelen nog steeds in leven. Door middel van hun kunst en handwerk hebben ze de manier gevonden om hun voorouderlijke cultuur uit te drukken en te delen met de rest van de wereld.

Colectivo Wixari

Colectivo Wixari is een jong en niet algemeen bekend initiatief dat in 2012 werd opgericht om deze mensen te helpen, door hen de middelen te geven om zichzelf te helpen. In de afgelopen acht jaar zijn er banen gecreërd voor meer dan 120 Wixari-kunstenaars, van wie kunst en kleding online worden verkocht. Als Fairtrade-project zorgt dit voor inkomsten voor veel gezinnen en er wordt geld gebruikt voor milieuprojecten. Deze milieuprojecten omvatten het onderwijzen van de Wixari over moderne technieken voor landbouw. Systemen zijn ingesteld om te voorkomen dat het beschikbare water wegstroomt en om het voor multifunctionele doeleinden te hergebruiken. Er is wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de bodem zodat woestijnland kan worden omgezet in een boomgaard en akkers voor landbouw.

Een nieuw project met jouw steun

De Wixari zijn verspreid over Mexico. Colectivo Wixari heeft de ervaring om de benodigde wijzigingen door te voeren. Nu starten ze met de hulp van Centre Lothlorien en natuurlijk met jouw hulp een milieuproject in een ander dorp. Op deze manier kunnen meer mensen een baan vinden, kan er meer kunst op de markt komen, kan er meer water worden hergebruikt, kan er meer grond worden bemest. Tevens kan Colectivo Wixari zijn bereik vergroten door zowel van zijn eigen overheid als wereldwijd meer steun te krijgen om meer en meer van de Wixari te helpen. Een mooie cultuur kan worden gered en een goede toekomst kan worden gegeven aan de toekomstige generaties.

“Mensen nu en vele toekomstige generaties worden geholpen door jouw donatie!”

Je kunt je donatie overmaken naar: Triodos rekening nr. NL40TRIO 078.47.65.111, BIC TRIONL2U, ten name van Vereniging Vrienden van Lothlorien.