Gathering 2017

Centre Lothlorien organiseerde in samenwerking met mensen uit meer dan 40 landen, van alle grote religies, van veel culturen en van 4 generaties, de grote internationale Human World Summit.


Een Internationale gathering van Elders, Wisdomkeepers en Visionairs, ouderen en jongeren, van de wijsheid van de oude en de daadkracht van de nieuwe wereld. Samen stelden zij zij een Manifest op voor een betere wereld. Daarmee kunnen we bouwen aan een samenleving in balans, voor ons en de volgende generaties.

Doel van deze wereldtop

Zelf en samen, verantwoordelijkheid nemen en in actie komen om het evenwicht en de verbinding met elkaar en met de aarde te herstellen. We willen allemaal leven in vrede, liefde, eenheid, respect, verbinding en gelijkwaardigheid. Wij zijn de kinderen van Moeder Aarde en gaan richting geven aan een nieuwe wereld: een wereld in balans.

Wat gaan we doen

Deze Internationale gathering bestond uit drie delen. Voor de eerste periode van 16-20 juni nodigden we 144 Earth keepers uit van 4 verschillende generaties, mensen uit de hele wereld, Elders, Wisdomkeepers, Visionairs, ouderen en jongeren. Allemaal mensen die een  visie hebben op hoe de wereld beter in balans komt.  Met name wilden we een stem geven aan Elders en Wisdomkeepers van verschillende culturen. Zij hebben eeuwenoude wijsheid bewaard over “Samenlevingen in balans” en waren bereid dit te delen.

Deze groep heeft in cirkelbijeenkomsten een Manifest vanuit het hart gemaakt.

Dit Manifest werd in de tweede periode van 21 tot 24 juni  toegelicht aan de bezoekers van de Human World Summit. Het Manifest wordt nog verder uitgewerkt in kleine persoonlijke initiatieven of in grote projecten met meerdere mensen. We roepen mensen over de  hele wereld op om mee te doen een betere samenleving te bouwen. Iedereen die mee wil doen, gaat een commitment aan en gaat aan de slag.

Zelf in je eigen omgeving, samen met anderen, een initiatief nemen, in welke vorm of hoe klein ook als bijdrage aan de nieuwe wereld.

 

Want, een betere wereld begint bij jezelf!

We doen het zelf, nemen zelf verantwoordelijkheid: Niet alleen praten en luisteren, maar doen.  No more ifs, buts or excuses: let’s do it together, now.

De laatste twee dagen, 24 en 25 juni, van de Human World Summit,  was er een gratis toegankelijk festival dat plaats vond in Foulain. Een Vredesfestival met muziek, workshops, ceremonies, lezingen, dans en markt. Twee dagen samen genieten.

“Voorbij onze ideeën van wat goed of verkeerd is, is een andere plek.

Ik zal je daar ontmoeten”.


Rumi, soefidichter

Cirkel bijeenkomsten

Tijdens de eerste dagen van deze Summit op 17-20 juni, hebben 144 genodigde vertegenwoordigers van de 4 verschillende generaties in 4 dagen onder deskundige leiding hun wijsheid en visie gedeeld en een uitvoerbaar Manifest ontworpen. De 4 generaties van wijze oude vrouwen en mannen, ervaringsdeskundigen en visionairs, jong volwassenen en jongeren kwamen samen vanuit alle werelddelen.

De vergadervorm

Uniek voor deze gathering was de combinatie van verschillende vergadervormen. Er werd o.a. gewerkt met het principe van de voorouderwijsheid. Het gaat hierbij om het creëren van een cirkel en het neerzetten van een intentie. De spirits/universum gaf vanuit het collectieve veld aan wat nodig was. Deze vergadervorm die natuurvolkeren al eeuwenlang gebruiken is gecombineerd met de meer resultaatgerichte werkwijze van het westen. Essentieel tijdens de cirkelbijeenkomsten was spreken en luisteren met een open hart en mind en het overstijgen van het eigen ego. Er is in verschillende taalcirkels gewerkt. Er waren in de ochtend en aan het eind van de middag cirkelmomenten in de eigen groep. De tussenliggende tijd is gebruikt voor allerlei manieren van uitwisselen, dit gedeelte hebben we op een organische manier laten ontstaan. Na elke dag is er door de cirkelbegeleiders een samenvatting gemaakt van de punten die uit de cirkels kwamen. Deze samenvatting is als leidraad gebruik om verder te praten de volgende dag. Deze manier van samenkomen heeft een Manifest vanuit het hart opgeleverd.