Hilde Goris, Wereldzand, Belgie

Hilde Goris, Wereldzand, Belgie

World Sand – Sables du Monde – Wereldzand

Met kinderen zand verzamelen van overal ter wereld en het samenvoegen tijdens vredesceremonies – collectionner les sables de partout dans le monde entier avec les enfants et le rassembler dans des ceremonies de paix – collect sand from all over the world and unify it in a peace ceremony for kids – www.heyokateljee.be
Healer, Drakenrijder,Creatief Kindercoach, Bedrijfstrainer · Werchter