Jan Terlouw

Jan Terlouw

“Als we ophouden iets zeker te weten, als we ruimte bieden voor andere opvattingen, is er zoveel meer wat ons verbindt dan scheidt.
We ademen dezelfde lucht in. We wonen op dezelfde planeet. We vergieten allemaal bloed als we ons verwonden. We hunkeren allemaal naar vrede. Laten we elkaar vertrouwen. Wie vertrouwd wordt, wil mede verantwoordelijkheid dragen. Wie vertrouwd wordt, hoort er bij.”

Jan Terlouw